Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

legosss
16:36
Play fullscreen
zgubiłem się w mieście, ogłuszony przez klaksony
zasypany ulotkami, żebraczymi spojrzeniami
kto nie umie żyć w tłumie
jest jak koń w garniturze

zgubiłem się w mieście
szpilki zastukały mi myśli na amen
kluczę ulicami
między ideologiami
a budynkami
które patrzą na mnie z góry
tak jak ludzie
duszeni przez krawaty
kto nie umie żyć w tłumie
jest jak koń w garniturze

zgubiłem cię w mieście
porwał cię któryś w tramwajów, na które się spóźniłem
ulice nie chcą mnie do ciebie doprowadzić
a policja...
policja nic nie wie
więc zgubię się w lesie
lecz znajdzie mnie przestrzeń
zaśpiewam z ptakami
zapiję z drzewami
a z góry będą na mnie patrzeć
tylko góry
Reposted byMirrrr96 Mirrrr96

June 21 2015

legosss
16:10
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viadreamadream dreamadream

May 28 2015

legosss
12:11
0439 4148
Reposted fromsagara sagara viadreamadream dreamadream

January 16 2015

legosss
18:14
Play fullscreen
www.facebook.com/porawiatru
www.porawiatru.com

siedzę sobie na ganku
który jeszcze jest mój
z lipcem na twarzy
z lutym w sercu
i wtedy wpada tu
człowiek z warszawy
urodzony w garniturze
mówi coś o hipotece
i pyta o małżonkę

zielona wyjechała, ale wróci z listopadem 
muszę tylko czuwać, by nakręcać dla niej czas 
nie zaprojektujesz życia w autocadzie 
nie zapiszesz na pięciolinii
ale w sumie, kto by chciał?

mówiłem jej, że zachód 
jest trochę inny niż na filmach
i tam też ludzie nie mają oczu
tylko wielkie ciemne okulary
przecież pieniędzy mamy jak lodu!
czasem nawet starczy na kino
ale ona była z tych
które nęci horyzont

zielona wyjechała, ale wróci z listopadem 
muszę tylko czuwać, by nakręcać dla niej czas 
nie zaprojektujesz życia w autocadzie 
nie zapiszesz na pięciolinii
ale w sumie, kto by chciał?

zielona wyjechała, ale wróci z listopadem 
muszę tylko czuwać, by nakręcać dla niej czas 
nie zaprojektujesz życia w autocadzie 
nie zapiszesz na pięciolinii
ale w sumie, kto by chciał?

December 02 2014

legosss
22:37
7539 6d55
Reposted fromkatalama katalama viamrautyna mrautyna

November 17 2014

legosss
21:58

November 16 2014

10:52
7623 4622
Reposted fromDefenderHera DefenderHera viaszaaatan szaaatan

October 31 2014

legosss
10:03
5007 e1fa 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viadreamadream dreamadream

October 30 2014

legosss
23:37
0027 1a5d 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaszaaatan szaaatan
legosss
23:24
5804 041b
Reposted bygreenrose greenrose
legosss
23:17
3557 5a57
Reposted fromnazarena nazarena viaszaaatan szaaatan

October 27 2014

00:14

October 24 2014

legosss
12:07
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaszaaatan szaaatan

October 22 2014

legosss
21:30
legosss
21:27
Reposted fromsupernatural supernatural
legosss
21:26
1548 1f9f
Reposted fromgruetze gruetze viadreamadream dreamadream

April 28 2014

legosss
12:51

April 27 2014

legosss
13:06
Reposted fromhairinmy hairinmy

April 25 2014

legosss
08:11
7557 5d7a 500
Reposted fromsaku saku vianetcrap netcrap

April 24 2014

legosss
20:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl